تماس با فرماندری

آدرس فرمانداری شهرستان اندیمشک بلوار انقلاب فرمانداری شهرستان اندیمشک

تلفن ۰۶۱۴۲۶۳۴۵۰۸

andimeshkinfo@ostan-khz.ir

آدرس بخشداری الوار گرمسیری_الوار گرمسیری_ شهر حسینیه

bakhsh_alvar@ostan-khz.ir

آدرس بخشداری مرکزی اندیمشک جاده انقلاب فرمانداری اندیمشک

bakhsh_markazi@ostan-khz.ir