نشست شورای ورزشی اندیمشک

 

نشست شورای ورزشی اندیمشک در فرمانداری تشکیل شد.

در این نشست که روسای هیئات ورزشی حضور داشتند گودرزی فرماندار اندیمشک بر ضرورت حمایت جدی از ورزشکاران تاکید کرد.

ورزشکاران و روسای هیئات ورزشی به بیان دیدگاههای خود پرداختند.

2437
اخبار مرتبط