بازدیدهای فرماندار اندیمشک

 

فرماندار اندیمشک روز گذشته در بازدیدهای مختلف از نقاط شهرستان مسائل آنان را بررسی کرد.

 گودرزی از روند ساخت میدان حانبازان،مشکلات پل کوی لور ، جاده کمربندی غرب اندیمشک و مسیر در حال ساخت مازو به شهبازان بازدید و مشکلات آنان را بررسی کرد.

گودرزی از مسوولان مرتبط خواست نسبت به خدمات به موقع به مردم و تکمیل طرح های در حال ساخت تاکید کرد.

 

1503
اخبار مرتبط