مسائل دانشگاه پیام نور اندیمشک بررسی شد

  فرماندار اندیمشک گفت:دانشگاهها نقش مهمی در مقوله فرهنگ دارند و باید از ظرفیت آنها بهره برد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، حمید رضا گودرزی در بازدید از دانشگاه پیام نور افزود:دانشگاه پیام نور روند خوبی را پشت سر گذاشته و می تواند در امر مسائل علمی،فرهنگی،آموزشی و سایر ابعاد شهرستان تاثیرگذار باشد.

طی بازدید فرماندار از این دانشگاه ، مسائل و مشکلات آن بررسی شد.

گودرزی در این بازدید از واحدهای مختلف دانشگاه دیدن کرد.

1787
اخبار مرتبط