دیدار مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان اندیمشک با فرمانده و پرسنل پاسگاه انتظامی بخش الوار گرمسیری

به مناسبت هفته نیروی انتظامی مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان اندیمشک،سرهنگ شهبازی فرمانده نیروی انتظامی،معاون عمرانی فرماندار،بخشدار بخش الوار،رئیس دادگاه الوار ،رئیس دفتر نماینده با حضور در فرماندهی انتظامی بخش الوار گرمسیری ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به پرسنل خدوم از فرماندهی انتظامی این بخش نیز تجلیل بعمل امد

24