نشست شورای کشاورزی شهرستان اندیمشک برگزار شد

فرماندار شهرستان اندیمشک:استفاده از سیستم آبیاری نوین توسط کشاورزان امری مهم جهت جلوگیری از هدر رفت آب می باشد

نشست شورای کشاورزی شهرستان به ریاست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان اندیمشک و با حضور آقای سعادت فر مدیر عامل آبیاری شمال خوزستان ،معاون عمرانی فرماندار ،بخشدار بخش مرکزی و الوار گرمسیری،مدیر عامل سد دز و کرخه و اعضای شورای کشاورزی در سالن کوثر فرمانداری برگزار شد

مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان اندیمشک گفت:تلاش جدی و برنامه ریزی جامعه جهت حل مشکلات و رفع دغدغه کشاورزان در دستور کار شورای کشاورزی است

وی افزود:انتظاری از همه مسولین مربوطه وجود دارد نسبت به راه اندازی و ایجاد زیر ساخت آبیاری نوین برای زمین های کشاورزی همکاری لازم را با کشاورزان داشته باشند .

رئیس شورای کشاورزی اندیمشک افزود:در جهت جلوگیری از هدر رفت آب و با توجه به خشکسالی موجود کشاورزان به سمت استفاده از سیستم آبیاری هوشمند قدم بردارند

وی گفت:با توجه به خشکسالی حاکم در کشت پاییزه نیز الگوی کشت در استان خوزستان و شهرستان اندیمشک وجود دارد که باید رعایت شود

وی با بیان اینکه کشاورزان سرمایه نظام جمهوری اسلامی هستند گفت:کشاورزان قشر زحمت کش جامعه هستند که زندگی همه ما به کشاورزی متصل است.

فرماندار اندیمشک افزود:جهاد کشاورزی برنامه ریزی جامع و کاملی جهت توزیع بذر، کود کشاورزی و سوخت در بین کشاورزان داشته باشد

34