بازدید میدانی فرماندار شهرستان اندیمشک از چند روستای بخش الوار گرمسیری

مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان اندیمشک،آقای قلاوند بخشدار بخش الوار گرمسیری ، نماینده ویژه مخابرات استان و تعدادی از مدیران ادارات خدمات رسان شهرستان از روستاهای جهانگیرخانی ، کلکدره،بالارود بخش الوار گرمسیری و شهر بیدروبه بازدید و مشکلات کندی اینترنت و آنتن دهی تلفن همراه در این مناطق برسی و دستورات لازم صادر شد

در این بازدید اهالی این مناطق به صورت چهره به
چهره با فرماندار شهرستان اندیمشک گفتگو و مشکلات منطقه خود را بیان کردند

75