مهندس جهانگیری فرماندار اندیمشک: دورهمی های خانوادگی سبب انتشار بیشتر بیماری کرونا می شود

مهندس جهانگیری فرماندار اندیمشک:
دورهمی های خانوادگی سبب انتشار بیشتر بیماری کرونا می شود

💠مردم استفاده از ماسک را اولویت نخست قرار دهند

💠بازرسی جدی از اصناف در شهرستان در حال اجرا است

💠مردم برای مدیریت شرایط کنونی مشارکت حداکثری داشته باشند

💠رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی همه مردم الزامی است

15
اخبار مرتبط