مهندس جهانگیری فرماندار اندیمشک : استفاده بهینه از بخش خصوصی سبب ایجاد فرصت شغلی بیشتری می شود

در نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان با مدیر شهرک های صنعتی شهرستان و دو سرمایه گذار بخش خصوصی ، راهکارهای اجرای چند طرح اقتصادی بررسی شد

مهندس جهانگیری فرماندار :
استفاده بهینه از بخش خصوصی سبب ایجاد فرصت شغلی بیشتری می شود

احیا و راه اندازی طرح های تولیدی و اقتصادی در شهرک های صنعتی جهش خوبی دارد

از تولیدکنندگان در شهرستان حمایت می شود

تقدیر مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان از مهندس مختاری رئیس شهرک های صنعتی اندیمشک


20
اخبار مرتبط