در نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان با رئیس اداره ورزش و جوانان مطرح شد: لزوم تلاش مضاعف برای تسریع در طرح های ورزشی

در نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان با رئیس اداره ورزش و جوانان مطرح شد:
لزوم تلاش مضاعف برای تسریع در طرح های ورزشی/بازسازی زمین چمن فوتبال در شهرهای حسینیه، چم گلک و احداث یک زمین چمن در شهر اندیمشک

مهندس جهانگیری فرماندار:
احداث طرح های بزرگ ورزشی در شهرستان کم سابقه بوده است

13
اخبار مرتبط