طی مراسمی نمادین با حضور مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان اندیمشک و سردار نجفوند فرمانده تیپ حضرت مهدی (عج) از زحمات سرهنگ شهبازی فرمانده انتظامی و مجموعه کارکنان پلیس به مناسبت هفته ناجا تقدیر شد

طی مراسمی نمادین با حضور مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان اندیمشک و سردار نجفوند فرمانده تیپ حضرت مهدی (عج) از زحمات سرهنگ شهبازی فرمانده انتظامی و مجموعه کارکنان پلیس به مناسبت هفته ناجا تقدیر شد

🔹مهندس جهانگیری فرماندار:
اقتدار پلیس در تامین امنیت پایدار نقش مهمی دارد

14
اخبار مرتبط