تعاونی های برتر شهرستان اندیمشک طی مراسمی با حضور مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان و مهندس غمگین مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی تجلیل شدند

تعاونی های برتر شهرستان اندیمشک طی مراسمی با حضور مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان و مهندس غمگین مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی تجلیل شدند.

مهندس جهانگیری فرماندار:
تقویت واحدهای تولیدی مهمترین گام برای تحقق جهش تولید است

18
اخبار مرتبط