نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان با مهندس غمگین مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی


🔻تاکید فرماندار شهرستان اندیمشک بر لزوم استفاده بهینه از پتانسیل های شهرستان با حمایت اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای تحقق طرح های اشتغالزا

13
اخبار مرتبط