دیدار مدیر اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی و جمعی از تعاونی ها با مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان به مناسبت هفته تعاون دیدار کردند

دیدار مدیر اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی و جمعی از تعاونی ها با مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان به مناسبت هفته تعاون دیدار کردند.
مهندس جهانگیری:
تقویت تعاونی ها به رونق اشتغال،تولید و اقتصاد کمک اساسی می کند

11
اخبار مرتبط