در نشست دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای تله زنگ با مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان ،مسائل و مشکلات این روستا بررسی شد


در نشست دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای تله زنگ با مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان ،مسائل و مشکلات این روستا بررسی شد.
مهندس جهانگیری در تماس تلفنی با مدیرکل امور عشایر ، مطالبات و نیازهای ساکنان را مطرح و خواستار تسریع در رفع مشکلات شد.

17
اخبار مرتبط