دیداربخشدار و کارکنان بخشداری الوار گرمسیری با مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان به مناسبت هفته دولت


268