مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان در نشست شورای مشورتی آزادگان: ایثار و فداکاری آزادگان با هیچ واژه ای قابل توصیف نیست

e
مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان در نشست شورای مشورتی آزادگان:
ایثار و فداکاری آزادگان با هیچ واژه ای قابل توصیف نیست

🔸غیرت و مردانگی آزادگان در دفاع مقدس و رسیدن به عزت و سربلندی نقش اساسی داشت

🔹آزادگان افتخار ملت و ایران اسلامی هستند و عمق رشادت این عزیزان باید برای نسل های جدید تبیین شود

🔸ناگفته های آزادگان سرافراز باید به صورت مکتوب تدوین باشد زیرا این حماسه ها برای جوانان و نوجوانان نقشه راه به شمار می روند

🔹تجلیل از آزادگان ، تجلیل از عظمت روح و مردانگی قشری است که برای ایران اسلامی حماسه آفرین بودند

32
اخبار مرتبط