مهندس جهانگیری: خدمات قشر کارگر در تحقق اهداف تولید و اقتصاد غیرقابل انکار است


در نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان با مدیر کارخانه تراورس بتونی ، نماینده شورای کارگری کارخانه و خط و ابنیه ، مشکلات و نیازهای کارگران بررسی شد.

🔻مهندس جهانگیری:
خدمات قشر کارگر در تحقق اهداف تولید و اقتصاد غیرقابل انکار است.

15
اخبار مرتبط