مهندس جهانگیری: مدیران برای به رفع مشکلات مردم وقت بگذارند/ خدمت به مردم باید جهادی و شبانه روز باشد


در نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان با مدیران آبفا و امور برق شهرستان بر ضرورت کیفیت بخشی به خدمات و تکریم ارباب رجوع تاکید شد

🔻مهندس جهانگیری: مدیران برای به رفع مشکلات مردم وقت بگذارند/ خدمت به مردم باید جهادی و شبانه روز باشد

18
اخبار مرتبط