در نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان با مسئول بسیج دانش آموزی مطرح شد: 🔰بسیج نقش مهمی در دستاوردهای بزرگ انقلاب دارد


در نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان با مسئول بسیج دانش آموزی مطرح شد:
🔰بسیج نقش مهمی در دستاوردهای بزرگ انقلاب دارد/ تقویت روحیه بسیجی بین دانش آموزان ضروری است

18
اخبار مرتبط