مهندس جهانگیری فرماندار اندیمشک خبر داد: – فاز یک پروژه مخابراتی USO در ۴۸ روستای شهرستان تحقق یافت


مهندس جهانگیری فرماندار اندیمشک خبر داد:

🔰- فاز یک پروژه مخابراتی USO در ۴۸ روستای شهرستان تحقق یافت

🔰- این پروژه با عنوان خدمات اینترنتی پرسرعت روستایی در روستاهای شهرستان اجرا شد

🔰- در فاز یک پروژه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت برای روستاهای فاقد این امکان ، تعداد ۴۸ روستا در شهرستان اندیمشک به اینترنت پرسرعت HIWEB مجهز گردید.

14
اخبار مرتبط