تلاش جهادی مسئولین برای اجرای طرح های آبرسانی شهرستان

بازدید مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان از روند احداث تاسیسات برداشت آب زیر سطحی از محل رودخانه بالا رود جهت تامین آب شهرهای بیدروبه و حسینیه

با تلاش و پیگیری جدی مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان و دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی چندین طرح آبرسانی با هدف تامین آب شرب پایدار و مطلوب در بخش الوار گرمسیری در دست اجرا میباشند.

این طرح ها مراحل نهایی را طی میکنند.
مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان از اجرای ۱۲ کلیومتر خط انتقال از ایستگاه بالارود به مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی حسینیه

این لوله ها به قطر ۳۰۰ میلی متر در راستای تسریع در بهره برداری از این مخزن و تامین آب شرب منطقه احداث می شوند.

با پیگیری جدی فرماندار و نماینده اندیمشک چندین طرح بزرگ آبرسانی در بخش الوار گرمسیری اجرا و در آینده نزدیک بهره برداری می شوند.

طی جلسات متعدد مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان و دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با مسئولین ارشد کشوری و استانی ، برای تسریع در روند اجرای طرح های آبرسانی شهرستان برنامه ریزی شده است.

بازدید مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولین محلی از روند احداث تاسیسات برداشت آب زیر سطحی از محل رودخانه امیر سیف برای مخزن ۳۰۰۰ مترمکعبی

اجرای خط انتقال ۲۰۰ میلی متری از محل تأسیسات زیر سطحی از رودخانه امیر سیف به مخزن ۳۰۰۰ متر مکعبی امیر سیف

با احداث مخزن امیرسیف ۱۹ روستای بخش الوار گرمسیری از آب شرب مطلوب برخوردار میشوند

همچنین مخزن آب پایتخت گلزار نیز احداث و با بهره برداری از آن ۱۹ روستای دیگر از آب شرب مطلوب برخوردار خواهند شد.

برای احداث این دو مخزن ۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است

با پیگیری مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان و دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی طرح های بزرگ آبرسانی در بخش الوار گرمسیری در آینده نزدیک بهره برداری میشوند.

56
اخبار مرتبط