تقدیر مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان از افتخار آفرینی بردیا آقایی پور قهرمان جهان در رده سنی ۶ ساله در مسابقات جهانی آی مت


تقدیر مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان از افتخار آفرینی بردیا آقایی پور قهرمان جهان در رده سنی ۶ ساله در مسابقات جهانی آی مت imaths
و تقدیر از
روشاطاهریان
ابوالفضل الواری
آوا کوثری
ارشان پیوند
فاطیماپورحسین
بهار عباسی
*کودکان موفق اندیمشکی*

مهندس جهانگیری از افتخارآفرینی موسسه علمی آریانیک اندیمشک در موفقیت این کودکان و اجرای طرح جامع آمادگی پیش از مدرسه بصورت کاملا تخصصی در رده سنی ۵ و ۶ ساله قدردانی کرد

27
اخبار مرتبط