دیدار کارکنان و محیط بانان محیط زیست با مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان اندیمشک

دیدار کارکنان و محیط بانان محیط زیست با مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان اندیمشک

فرماندار: حفظ محیط زیست یک وظیفه همگانی است/ خدمات تلاشگران محیط زیست قابل تقدیر است

47
اخبار مرتبط