ازدید مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان،دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی،مهندس رحیمی مدیرکل صداوسیمای خوزستان ،مهندس ابوالپور مدیرعامل شرکت گاز خوزستان و جمعی از مسئولین از روند حفر چاه اب دوکوهه برای تامین آب شهرهای بیدروبه و حسینیه


بازدید مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان،دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی،مهندس رحیمی مدیرکل صداوسیمای خوزستان ،مهندس ابوالپور مدیرعامل شرکت گاز خوزستان و جمعی از مسئولین از روند حفر چاه اب دوکوهه برای تامین آب شهرهای بیدروبه و حسینیه
بازدید مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان،دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی،مهندس رحیمی مدیرکل صداوسیمای خوزستان ، معاون مدیرکل آب و فاضلاب استان و جمعی از مسئولین از مخزن آب ۲۰۰۰ متر مکعبی شهرحسینیه
*💥🔶بازدید مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان،دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی،مهندس رحیمی مدیرکل صداوسیمای خوزستان و جمعی از مسئولین از مخزن جدید پایتخت گلزار*
این پروژه آب شرب ۱۹ روستا را تامین خواهد کرد باساخت مخزن جدید یکهزار مترمکعبی ظرفیت آبرسانی برای مشترکان ۱۹ روستا با این مخزن سه برابر خواهد شد.

🔶بازدید مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان،دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی،مهندس رحیمی مدیرکل صداوسیمای خوزستان ، معاون مدیر عامل آب و فاضلاب استان و جمعی از مسئولین از طرح آبرسانی روستای تل زرکه 🔴آبرسانی به روستای تله زرکه با حفر چاه ۲۵۰ متری با ۲ منبع ۱۰۰ و۲۰۰ متر مکعبی با اعتبار۱۶ میلیارد ریال تکمیل شده است.

*💥🔶بازدید مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان،دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی،مهندس رحیمی مدیرکل صداوسیمای خوزستان و جمعی از مسئولین از مخزن امیرسیف 💥این مخزن یک هزار و ۷۰۰ مترمکعبی بود که با ساخت مخزن جدید سه هزار مترمکعبی حجم آب توزیع شده برای مشترکین ۱۹روستا حدود سه برابر خواهد شد. 💥مخازن جدید پایتخت گلزار و امیرسیف با اعتباری بیش از ۷۰ میلیارد ریال به همت مسئولین شهرستان اجرایی شده اند

*💥🔶بازدید مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان،دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی،مهندس رحیمی مدیرکل صداوسیمای خوزستان ، معاون مدیر عامل آب و فاضلاب استان و جمعی از مسئولین از مخزن آب شهر بیدروبه و بررسی وضعیت آب شرب این شهر

💥چندین طرح بزرگ در حوزه آبرسانی در بخش الوار گرمسیری مراحل نهایی را طی می کنند

💥به همت فرماندار و نماینده شهرستان طرح های بزرگی در زمینه های مختلف در بخش الوار گرمسیری اجرا شده است.

💥همچنین صبح امروز عملیات اجرایی فازهای سه و چهار گازرسانی به روستاهای الوار گرمسیری با اعتبار ۲۲۹ میلیارد ریال آغاز شد

44
اخبار مرتبط