با حضور مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان صورت گرفت: نشست بررسی مشکلات فاضلاب مسکن مهر

با حضور مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان صورت گرفت:
نشست بررسی مشکلات فاضلاب مسکن مهر 🔻فرماندار: مشکل فاضلاب مسکن مهر باید با سرعت بیشتر و با انجام کار کارشناسی حل شود

43
اخبار مرتبط