در نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان و دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با مهندس حقیقی مدیرعامل آبفا خوزستان ، نیازها و مشکلات این حوزه بررسی شد


صبح امروز صورت گرفت:

در نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان و دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با مهندس حقیقی مدیرعامل آبفا خوزستان ، نیازها و مشکلات این حوزه بررسی شد.

طرح های مختلفی با پیگیری مسئولین ارشد شهرستان در مناطق مختلف الوار گرمسیری و مرکزی در دست اجرا است.

فرماندار و نماینده اندیمشک خواستار اهتمام هرچه بیشتر مسئولین استان به مطالبات مردم در تحقق طرح های بیشتری در زمینه آبرسانی شدند.

در این جلسه در خصوص تسریع در اجرای خطوط انتقال تصمیم گیری شد.

پس از این نشست ، طی بازدید میدانی، نیازهای حوزه آبرسانی شهر حسینیه و بیدروبه مورد بررسی قرار گرفت.

50
اخبار مرتبط