مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان در نشست ستاد مدیریت و مقابله با کرونا مطرح کرد: 🔰مدیریت و مقابله با کرونا علاوه بر تلاش مدیران ، نیازمند همراهی و مشارکت جدی شهروندان است/ مردم باید از تردد غیرضروری خودداری کنند


مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان در نشست ستاد مدیریت و مقابله با کرونا مطرح کرد:
🔰مدیریت و مقابله با کرونا علاوه بر تلاش مدیران ، نیازمند همراهی و مشارکت جدی شهروندان است/ مردم باید از تردد غیرضروری خودداری کنند

7
اخبار مرتبط