با حضور مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان،سردار نجفوند فرمانده تیپ حضرت مهدی عج ، سرهنگ شهبازی فرمانده انتظامی،سرهنگ کریم پور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ، سرهنگ ساکی فرمانده تیپ۷۲ دوکوهه و مهندس شریفی شهردار اندیمشک صورت گرفت: 🔺آغاز عملیات رزمایش سلامت و ضدعفونی گسترده مناطق اندیمشک برای مقابله با ویروس کرونا


با حضور مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان،سردار نجفوند فرمانده تیپ حضرت مهدی عج ، سرهنگ شهبازی فرمانده انتظامی،سرهنگ کریم پور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ، سرهنگ ساکی فرمانده تیپ۷۲ دوکوهه و مهندس شریفی شهردار اندیمشک صورت گرفت:
🔺آغاز عملیات رزمایش سلامت و ضدعفونی گسترده مناطق اندیمشک برای مقابله با ویروس کرونا

6
اخبار مرتبط