بازدید مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان ،سردار نجفوند فرمانده تیپ حضرت مهدی عج و سرهنگ کریم پور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج از روند اجرای محدودیت ترافیکی در میدان آزادگان و بررسی وضعیت ورودی شهرستان


بازدید مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان ،سردار نجفوند فرمانده تیپ حضرت مهدی عج و سرهنگ کریم پور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج از روند اجرای محدودیت ترافیکی در میدان آزادگان و بررسی وضعیت ورودی شهرستان

🔻مهندس جهانگیری فرماندار اندیمشک:
با اجرای طرح محدودیت ترافیکی در ورودی های شهرستان،تردد به صورت چشمگیری کاهش یافته است

🔻شهروندان گرامی با عدم تردد غیرضروری و ماندن در منزل برای شکست کرونا همکاری کنند

24
اخبار مرتبط