بازدید مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان از روند اجرای محدودیت ترافیکی در عوارضی پل زال


بازدید مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان از روند اجرای محدودیت ترافیکی در عوارضی پل زال

🔻مهندس جهانگیری فرماندار اندیمشک:
طرح محدودیت ترافیکی در ورودی اندیمشک از پل زال تاکنون با موفقیت اجرا شده است.

🔻همراهی شهروندان با تدابیر مقابله با ویروس کرونا مطلوب و قابل تقدیر است

🔻شهروندان همچنان همراه برنامه های مقابله با بیماری کرونا باشند

🔻عدم تردد غیرضروری شهروندان و ماندن در منزل مهمترین گام برای شکست کرونا است

10
اخبار مرتبط