مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان اندیمشک با اشاره به حضور گروههای ویژه غربالگری در محورهای مواصلاتی این شهرستان گفت: با وجود محدودیت های شدید ترافیکی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، تردد خودروهای حامل سوخت و اقلام خوراکی در جاده های مواصلاتی آزاد است.


مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان اندیمشک با اشاره به حضور گروههای ویژه غربالگری در محورهای مواصلاتی این شهرستان گفت: با وجود محدودیت های شدید ترافیکی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، تردد خودروهای حامل سوخت و اقلام خوراکی در جاده های مواصلاتی آزاد است.

37
اخبار مرتبط