مهندس جهانگیری فرماندار اندیمشک خبر داد: ♦تردد و اجتماع در بهشت زهرا ممنوع است


مهندس جهانگیری فرماندار اندیمشک خبر داد:

♦تردد و اجتماع در بهشت زهرا ممنوع است
♦اجرای محدودیت های ترافیکی فقط برای حفظ سلامتی شهروندان و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است
♦مردم عزیز اندیمشک برای حفظ سلامت خود در منازل بمانند

20
اخبار مرتبط