بازدید فرماندار و نماینده اندیمشک از مناطق بخش الوار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان ،فرماندار و نماینده مردم اندیمشک از منطقه الوار گرمسیری بازدید کردند.

این بازدید مسائل و مشکلات بخش الوار گرمسیری توسط نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی،فرماندار شهرستان و جمعی از مسوولین دستگاههای اجرایی بررسی شد.

در این بازدید برای مرتفع شدن مشکلات برنامه ریزی و تصمیماتی اتخاذ شد.

1180
اخبار مرتبط