ملاقات عمومی فرماندار با شهروندان برگزار شد.

ملاقات عمومی فرماندار با شهروندان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، یوسف زمانی اصل فرماندار شهرستان اندیمشک در این ملاقات مسائل و مشکلات جمعی از شهروندان را بررسی کرد.

مدیران ادارات کار ، بهزیستی در این ملاقات مردمی حضور داشته و پاسخگوی درخواست های مردم بودند.

30