بازدید دکتر اوجی وزیر نفت از پروژه پتروشیمی ابن سینا اندیمشک


بازدید دکتر اوجی وزیر نفت از پروژه پتروشیمی ابن سینا اندیمشک

طی بازدید بازدید دکتر اوجی وزیر نفت ، دکتر حسینی محراب استاندار خوزستان ، زمانی اصل فرماندار شهرستان ، دکتر علی عسکری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و جمعی از مدیران ملی و استانی ، روند تکمیل پروژه پتروشیمی ابن سینا اندیمشک بررسی شد.

در این بازدید وضعیت این پروژه بررسی و بر ضرورت شتاب بیشتر برای تکمیل آن تاکید شد.

پروژه‌ پتروشیمی ابن سینا اندیمشک از طرح های اقتصادی شاخص منطقه است که با هدف ایجاد فرصت شغلی و تقویت بخش اقتصاد و تولید در حال اجرا می باشد .

۳۸۸ میلیون دلار برای هزینه ساخت و بهره برداری این طرح پیش بینی شده ‌و ظرفیت تولید این پتروشیمی ۲۰۰ هزار تن در سال است.

این طرح نخستین طرح تولید «اتیلن اکساید» با خوراک گازی است .

چندین پروژه بزرگ اقتصادی در شهرستان اندیمشک در دست اجرا هستند .

46