بازدید مهندس زمانی اصل فرماندار شهرستان و دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، آقای عمادی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و جمعی از مدیران شهری از پارک فدک

بازدید مهندس زمانی اصل فرماندار شهرستان و دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، آقای عمادی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و جمعی از مدیران شهری از پارک فدک

در این بازدید آخرین وضعیت این پارک مورد بررسی قرار گرفت.

برای طرح ساماندهی این پارک اعتباراتی در نظر گرفته شده است که به زودی آغاز می شود

ساماندهی پارک فدک یکی از طرح های شاخص برنامه ریزی شده شهرستان است که شامل مجتمع فرهنگی و تفریحی ، آبنما ، درخت کاری ، توسعه فضای سبز و روشنایی و غیره می باشد

قبل از این بازدید طی یک جلسه با حضور فرماندار و نماینده شهرستان و مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برای اجرای طرح ساماندهی پارک فدک برنامه ریزی و تصمیم گیری شد

68