در نشست مهندس زمانی اصل فرماندار شهرستان و دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مسائل و مشکلات حوزه های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت .


در نشست مهندس زمانی اصل فرماندار شهرستان و دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مسائل و مشکلات حوزه های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت .

68