اسکان های اضطرای در اندیمشک راه اندازی شد

 فرماندار شهرستان اندیمشک از راه اندازی اردوگاه اسکان اضطراری در این شهرستان خبر داد.

حمید رضا گودرزی :این اردوگاهها در ورزشگاه کارگران ، پارک شهید حاجی پور،ورزشگاه شهید سروندی و آموزشگاه عفاف کوی نیرو جهت اسکان موقت مردم در هنگام حوادث غیرمترقبه برپا شده اند.

وی هدف از این امر را کنترل شرایط موجود و وضعیت تداوم پس لرزه های دو روز گذشته ذکر کرد.

1080
اخبار مرتبط