کارگروه اجتماعی شهرستان اندیمشک تشکیل جلسه داد

 نشست کارگروه اجتماعی  فرهنگی شهرستان به ریاست معاون فرماندار برگزار شد.

امیر حمزه بزرگی معاون فرماندار در این جلسه گفت:در هر کشوری که قانون گرایی و انضباط وجود داشته باشد آن جامعه مسیر توسعه را سریعتر می پیماید.

وی افزود:دشمنان برای حاکم کردن نظام سلطه و فرهنگ غرب محور ولایت فقیه و فرهنگ ما را نشانه گرفته اند.

بزرگی گفت:هر فرهنگی که تولیداتش به روز باشد و منطبق با فرهنگ ارزشی اسلامی باشد فرهنگ پویا و تاثیرگذاری خواهد بود.

وی افزود:بایددر بحث آموزش و انجام برنامه های سازنده همت خود را دو چندان کنیم.

سیروس لالوند مسئول واحد امور اجتماعی فرمانداری هم گزارشی از برنامه های شاخص اجتماعی فرهنگی و نیازهای این حوزه ارائه داد.

بحث و تبادل نظر پیرامون نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان محور این جلسه بود.

1900
اخبار مرتبط