جلسه فرماندار اندیمشک با فعالان بخش خصوصی

 

فرماندار شهرستان اندیمشک گفت:کارخانه داران و فعالان بخش خصوصی شهرستان نقش مهمی در بحث اشتغال دارند و با تلاش خود در این عرصه تلاشی بسیجی وار دارند.

حمید رضا گودرزی در  نشست با کارخانه داران اندیمشک افزود:همین که فعالان بخش خصوصی موجب اشتغال برای جوانان شده اند برای ما یک ارزش و کار مثبت به شمار می رود.

وی گفت:تا جایی که مقررات و قانون اجازه دهد از فعالان بخش خصوصی و کارخانه داران حمایت خواهد شد.

در این نشست جمعی از معدن داران،کارخانه داران و فعالان بخش خصوصی شهرستان به بیان مشکلات خود با فرماندار پرداختند.

2398
اخبار مرتبط