اندیمشک میزبان مسابقات کشتی کشور

 

نشست هماهنگی فرماندار شهرستان اندیمشک با جمعی از ورزشکاران و ادارات اندیمشک به منظور تشکیل تیم کشتی فرنگی در فرمانداری این شهر تشکیل شد.

حمید رضا گودرزی در این جلسه گفت:شهرستان اندیمشک از ظرفیت خوبی برای داشتن تیم  برخوردار است و تاکنون چهره های ارزشمند ورزشی در این حوزه به جهان معرفی کرده است.

در این نشست جمعی از ورزشکاران در خصوص میزبانی مسابقات کشتی،تشکیل تیم کشتی فرنگی شهرستان و …بحث و تبادل نظر کردند.

2614
اخبار مرتبط